Geluidsniveau

Het geluidsniveau geeft weer hoe luid het geluid is waaraan je wordt blootgesteld en dus ook hoe schadelijk het kan zijn. Het geluidsniveau wordt uitgedrukt in druk (Pa) of in decibel (dB).  In onderstaande tabel staat het geluidsniveau van alledaagse geluiden.