Gehoorverlies door lawaai

Gehoorschade door lawaai kan je op twee verschillende manieren oplopen: door heel plots te veel lawaai (acuut) of door lange tijd veel lawaai (chronisch) te horen. In beide gevallen is er schade aan de haarcellen in het slakkenhuis, vooral bij de hoge tonen. Bij gehoorverlies door lawaai, zien we een gehoorverlies tussen 3000 en 6000 Hz op het audiogram. Je hoort dan minder, maar het geluid is ook vervormd. Dit heeft zowel invloed op het horen van spraak als van muziek. Muziek en spraak klinken dus stiller en doffer, maar woorden zijn ook moeilijker te verstaan. Dat komt omdat sommige medeklinkers niet meer gehoord worden.